Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 03.06.2014 15:41 SELČ


Základní údaje
Kód: JZNZA
Identifikace ISKO: 1196
Lokalita: Ždár nad Sázavou
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Ostravě-Centrum hyg.lab., prac. Jihlava
Vrchlického 57
58725 Jihlava
Tel.: 567574770
Fax:.: 567574771
E-mail: podatelna@zuova.cz
Cíl měřicího programu
stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Parkoviště za obchodním domem ALBERT v centru města. Měřící skříň je situována mezi MK na okraji parkovací plochy. Z jedné strany je zast. plocha administrativními a veřejnými budovami. Na protilehlé straně je zelená plocha před poliklinikou. Vícepodlažní zástavba obytných bloků je cca 150-200m.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 PM10 [částice PM10] TEOM [oscilační mikrováhy (TEOM)] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1h 01.01.2013
1 1 SO2 [oxid siřičitý] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1995 30.11.2012
1 1 NO [oxid dusnatý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1995 30.11.2012
1 1 NO2 [oxid dusičitý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1995 30.11.2012
1 1 NOx [oxidy dusíku] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1995 30.11.2012
1 1 O3 [ozon] UVABS [UV-absorpce] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1995 30.11.2012
1 1 PM10 [částice PM10] TEOM [oscilační mikrováhy (TEOM)] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1995 31.12.2012
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ZÚ se sídlem v Ostravě-Centrum hyg.lab., prac. Jihlava
Hutařova 1
59134 Žďár n.S.
Tel.: 566 502 871
Fax:.: 566 502 860
E-mail: martin.klouda@zuova.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ZÚ se sídlem v Ostravě-Centrum hyg.lab., prac. Jihlava
Vrchlického 57
58725 Jihlava
Tel.: 567 574 775
Fax:.: 567574771
E-mail: jindrich.rosecky@zuova.cz