Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 03.06.2014 15:41 SELČ


Základní údaje
Kód: DZITP
Identifikace ISKO: 1923
Lokalita: Zittau-Ost
Typ měřicího programu: Měření PAHs
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
Staatliche Betriebsgesellschaft fur Umvelt und Landwirtschaft
Geschaftsbereich 4
014 45 Radebeul
Tel.: +49351/8312715
Fax:.: +49351/8312720
E-mail: poststelle.bful@smul.sachsen.de
Cíl měřicího programu
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 Flu [fluoranten] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/3d 01.01.2011
1 1 BaA [benzo[a]antracen] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/3d 01.01.2011
1 1 BbF [benzo[b]fluoranten] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/3d 01.01.2011
1 1 BjF [benzo[j]fluoranten] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/3d 01.01.2011
1 1 BkF [benzo[k]fluoranten] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/3d 01.01.2011
1 1 BeP [benzo(e)pyren] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/3d 01.01.2011
1 1 BaP [benzo[a]pyren] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/3d 01.01.2011
1 1 I123cdP [indeno[1,2,3-cd]pyren] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/3d 01.01.2011
1 1 DBahA [dibenzo[a,h]antracen] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/3d 01.01.2011
1 1 COR [koronen] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/3d 01.01.2011
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 Staatliche Betriebsgesellschaft fur Umwelt und Landwirtschaft
Geschaftsbereich 4
014 45 Radebeul
Tel.: +49351-8312715
Fax:.: +49351-8312720
E-mail: poststelle.bful@smul.sachsen.de
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 Sachsisches Landesamt fur Umwelt, Landwirtachft und Geologie
Referat 51 - Luftqualitat
013 11 Dresden
Tel.: +493518928 5103
Fax:.: +493518928 566
E-mail: