Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 03.06.2014 15:41 SELČ


Základní údaje
Kód: CPRAA
Identifikace ISKO: 1225
Lokalita: Prachatice
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ pob.Prachatice
Nemocniční 204
38301 Prachatice
Tel.: 388311732
Fax:.: 388318965
E-mail:
Cíl měřicího programu
využití při operativním řízení a regulaci (SVRS), stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Kontejner umístěn severovýchodně od středu města v nízké vilové zástavbě na vyvýšeném místě ve směru převažujícího proudění. Veličiny WVm a WDm nejsou verifikovány.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 SO2 [oxid siřičitý] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ne Ano 0 Ne 1h 01.05.2005
1 1 SO2 [oxid siřičitý] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ne Ano 0 Ne 10min 01.05.2005
1 1 NO [oxid dusnatý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ano 0 Ne 1h 01.05.2005
1 1 NO2 [oxid dusičitý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ano 0 Ne 1h 01.05.2005
1 1 NOx [oxidy dusíku] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ano 0 Ne 1h 01.05.2005
1 1 CO [oxid uhelnatý] IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m3 Ne Ano 0 Ne 1h 01.05.2005
1 1 O3 [ozon] UVABS [UV-absorpce] µg/m3 Ne Ano 0 Ne 1h 01.05.2005
1 1 PM10 [částice PM10] RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ne Ano 0 Ne 1h 18.06.2012
1 1 WV [rychlost větru] ELMAG [elektromagnetická metoda] m/s Ne Ano 0 Ne 1h 01.05.2005
1 1 WV [rychlost větru] ELMAG [elektromagnetická metoda] m/s Ne Ano 0 Ne 10min 01.05.2005
1 1 WD [směr větru] OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ano 0 Ne 1h 01.05.2005
1 1 WD [směr větru] OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ano 0 Ne 10min 01.05.2005
1 1 h [relativní vlhkost vzduchu] CAP [kapacitní čidlo] % Ne Ano 0 Ne 1h 01.05.2005
1 1 T2m [teplota 2m nad terénem] PT100 [odporová metoda] K Ne Ano 0 Ne 1h 01.05.2005
1 1 T10m [teplota 10m nad terénem] PT100 [odporová metoda] K Ne Ano 0 Ne 1h 01.05.2005
1 1 SO2 [oxid siřičitý] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1995 30.04.2005
1 1 NO [oxid dusnatý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1995 30.04.2005
1 1 NO2 [oxid dusičitý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1995 30.04.2005
1 1 NOx [oxidy dusíku] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1995 30.04.2005
1 1 CO [oxid uhelnatý] IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 21.01.1995 30.04.2005
1 1 O3 [ozon] UVABS [UV-absorpce] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1995 30.04.2005
1 1 PM10 [částice PM10] RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1h 01.05.2005 11.09.2008
1 1 PM10 [částice PM10] RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1995 30.04.2005
1 1 WV [rychlost větru] ELMAG [elektromagnetická metoda] m/s Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1995 30.04.2005
1 1 WD [směr větru] OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1995 30.04.2005
1 1 p [atmosférický tlak] APRESS [měření atmosférického tlaku] hPa Ne Ne 0 Ne 1h 01.05.2005 31.12.2009
1 1 p [atmosférický tlak] APRESS [měření atmosférického tlaku] hPa Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1995 30.04.2005
1 1 h [relativní vlhkost vzduchu] CAP [kapacitní čidlo] % Ne Ne 0 Ne 30min 19.01.1995 30.04.2005
1 1 RAIN [množství srážek] RAIN [automatický srážkoměr] mm Ne Ano 0 Ne 1h 01.05.2005 31.12.2010
1 1 RAIN [množství srážek] RAIN [automatický srážkoměr] mm Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.2001 30.04.2005
1 1 GLRD [sluneční záření] TDM [metoda teplotní diference] W/m2 Ne Ano 0 Ne 1h 01.05.2005 27.08.2009
1 1 GLRD [sluneční záření] TDM [metoda teplotní diference] W/m2 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1995 30.04.2005
1 1 GLRD [sluneční záření] TDM [metoda teplotní diference] W/m2 Ne Ano 0 Ne 10min 01.05.2005 27.08.2009
1 1 T2m [teplota 2m nad terénem] PT100 [odporová metoda] K Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1995 30.04.2005
1 1 T10m [teplota 10m nad terénem] PT100 [odporová metoda] K Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1995 30.04.2005
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ČHMÚ - pob. Plzeň
Mozartova 41
323 00 Plzeň
Tel.: 377256641
Fax:.: 377237444
E-mail: fory@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ČHMÚ - pob. Plzeň
Mozartova 41
323 00 Plzeň
Tel.: 377256643
Fax:.: 377237444
E-mail: hadinger@chmi.cz