Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 03.06.2014 15:41 SELČ


Základní údaje
Kód: CCHUM
Identifikace ISKO: 859
Lokalita: Churáňov
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě: Státní imisní síť
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - pob. Plzeň
Mozartova 41
323 00 Plzeň
Tel.: 377256641
Fax:.: 377237444
E-mail: fory@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná), vzorkovač (samostatně umístěný)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 SO2 [oxid siřičitý] IC [iontová chromatografie] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2014
2 2 PM10 [částice PM10] GRV [gravimetrie] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1d 01.08.2004
1 1 SO4 2- [síranové ionty] IC [iontová chromatografie] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2014
1 1 SNO3 [suma dusičnanových iontů] IC [iontová chromatografie] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2014
1 1 SNH4 [suma amonných iontů] FIA-BERTH [Spektrofotometrie, FIA s indofenolem, Berthelotova reakce] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2014
1 2 SO2 [oxid siřičitý] THOR [thorinová spektrofotometrie] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.03.1988 30.04.1994
3 3 SO2 [oxid siřičitý] IC [iontová chromatografie] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1d 01.01.2013 31.12.2013
1 2 SO4 2- [síranové ionty] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.01.1988 31.12.1995
3 3 SO4 2- [síranové ionty] IC [iontová chromatografie] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1d 01.01.2013 31.12.2013
3 3 SNO3 [suma dusičnanových iontů] IC [iontová chromatografie] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1d 01.01.2013 31.12.2013
1 1 SNH4 [suma amonných iontů] FIA-BERTH [Spektrofotometrie, FIA s indofenolem, Berthelotova reakce] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1d 01.01.2013 31.12.2013
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942
143 00 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244033451
Fax:.: 241727935
E-mail: novakj@chmi.cz
Laboratoř č.2 ČHMÚ-pobočka Ústi n/Labem
Pošt.přihrádka 2
40011 Ústi n/Labem
Tel.: 472706057
Fax:.: 472706024
E-mail: placha@chmi.cz
Laboratoř č.3 ČHMÚ - pob.Ostrava-LKOS
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava-Poruba
Tel.: 596900263
Fax:.: 596910284
E-mail: ooco_ova@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ČHMÚ - Libuš CLI
Generála Šišky 942
142 00 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244 033 491
Fax:.: 241727935
E-mail: melichova@chmi.cz
Dodavatel dat č.2 ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Pošt.přihrádka 2
40011 Ústi nad Labem
Tel.: 47270605
Fax:.: 472706024
E-mail: nikolova@chmi.cz
Dodavatel dat č.3 ČHMÚ - pob.Ostrava
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava-Poruba
Tel.: 596 900 239
Fax:.: 596 910 284
E-mail: ooco_ova@chmi.cz