Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 03.06.2014 15:41 SELČ


Základní údaje
Kód: BMISA
Identifikace ISKO: 1135
Lokalita: Mikulov-Sedlec
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě: IRIS, Státní imisní síť
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421046
Fax:.: 541421018
E-mail: robert.skeril@chmi.cz
Cíl měřicího programu
využití při operativním řízení a regulaci (SVRS), data pro výzkum. projekty, modely, verifikace atp.
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné a nenahrazuje standardní meteorologická měření. GLRD-čidla jsou čištěna pouze při údržbě stanice a hodnoty jsou zejména v zimním období pouze indikativní. Veličiny WVm a WDm nejsou verifikovány.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 SO2 [oxid siřičitý] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.01.2004
1 1 SO2 [oxid siřičitý] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 10min 01.01.2004
1 1 NO [oxid dusnatý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.01.2004
1 1 NO2 [oxid dusičitý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.01.2004
1 1 NOx [oxidy dusíku] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.01.2004
1 1 O3 [ozon] UVABS [UV-absorpce] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.01.2004
1 1 PM2,5 [jemné částice PM2,5] RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 1h 01.01.2010
1 1 PM10 [částice PM10] RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.01.2004
1 1 RAD_A [RAD_A] RAD [dosimetr] uSv/hod Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2004
1 1 RAD_A [RAD_A] RAD [dosimetr] uSv/hod Ne Ano 0 Ne 10min 01.02.2004
1 1 RAD_B [RAD_B] RAD [dosimetr] uSv/hod Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2004
1 1 RAD_B [RAD_B] RAD [dosimetr] uSv/hod Ne Ano 0 Ne 10min 01.01.2004
1 1 RAD_C [RAD_C] RAD [dosimetr] uSV/hod Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2004
1 1 RAD_C [RAD_C] RAD [dosimetr] uSV/hod Ne Ano 0 Ne 10min 01.01.2004
1 1 WV [rychlost větru] OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2004
1 1 WV [rychlost větru] OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ano 0 Ne 10min 01.01.2004
1 1 WD [směr větru] OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2004
1 1 WD [směr větru] OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ano 0 Ne 10min 01.01.2004
1 1 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2006
1 1 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ano 0 Ne 10min 01.01.2006
1 1 WDm [směr krátkodobého maxima větru] OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2006
1 1 WDm [směr krátkodobého maxima větru] OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ano 0 Ne 10min 01.01.2006
1 1 h [relativní vlhkost vzduchu] CAP [kapacitní čidlo] % Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2004
1 1 RAIN [množství srážek] RAIN [automatický srážkoměr] mm Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2004
1 1 GLRD [sluneční záření] TDM [metoda teplotní diference] W/m2 Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2004
1 1 GLRD [sluneční záření] TDM [metoda teplotní diference] W/m2 Ne Ano 0 Ne 10min 01.01.2004
1 1 T2m [teplota 2m nad terénem] PT100 [odporová metoda] K Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2004
1 1 SO2 [oxid siřičitý] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 01.10.1994 31.12.2003
1 1 NO [oxid dusnatý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 01.10.1994 31.12.2003
1 1 NO2 [oxid dusičitý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 01.10.1994 31.12.2003
1 1 NOx [oxidy dusíku] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 01.10.1994 31.12.2003
1 1 O3 [ozon] UVABS [UV-absorpce] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 06.03.1996 31.12.2003
1 1 PM10 [částice PM10] RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 21.10.1995 31.12.2003
1 1 SPM [suspendované částice] RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.10.1994 20.10.1995
1 1 NH3 [amoniak] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 1h 01.01.2004 13.05.2011
1 1 BZN [benzen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.01.2004 31.12.2012
1 1 BZN [benzen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 01.04.1998 31.12.2003
1 1 TLN [toluen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.01.2004 31.12.2012
1 1 TLN [toluen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 01.04.1998 31.12.2003
1 1 EBZN [etylbenzen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1h 01.01.2004 31.12.2009
1 1 EBZN [etylbenzen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 01.04.1998 31.12.2003
1 1 MPXY [m,p-xylen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1h 17.03.2004 31.12.2009
1 1 OXY [o-xylen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1h 01.01.2004 31.12.2009
1 1 OXY [o-xylen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 01.04.1998 31.12.2003
1 1 MXY [m-xylen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 1h 01.01.2004 16.03.2004
1 1 MXY [m-xylen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 01.04.1998 31.12.2003
1 1 PXY [p-xylen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 1h 01.01.2004 16.03.2004
1 1 PXY [p-xylen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 01.04.1998 31.12.2003
1 1 WV [rychlost větru] OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1995 31.12.2003
1 1 WD [směr větru] OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1995 31.12.2003
1 1 p [atmosférický tlak] APRESS [měření atmosférického tlaku] hPa Ne Ne 0 Ne 1h 01.01.2004 31.12.2004
1 1 p [atmosférický tlak] APRESS [měření atmosférického tlaku] hPa Ne Ne 0 Ne 30min 11.06.1996 31.12.2003
1 1 T [teplota (blíže neurčená)] PT100 [odporová metoda] K Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1996 19.06.2003
1 1 h [relativní vlhkost vzduchu] CAP [kapacitní čidlo] % Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1996 23.11.2003
1 1 GLRD [sluneční záření] TDM [metoda teplotní diference] W/m2 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1996 23.11.2003
1 1 T2m [teplota 2m nad terénem] PT100 [odporová metoda] K Ne Ne 0 Ne 30min 01.10.2003 23.11.2003
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ČHMÚ-pob.Brno-AMS
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421043
Fax:.:
E-mail: sarka.antosova@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ČHMÚ-Brno AIM
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421046
Fax:.: 541421018
E-mail: robert.skeril@chmi.cz