Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 03.06.2014 15:41 SELČ


Základní údaje
Kód: BHODA
Identifikace ISKO: 1198
Lokalita: Hodonín
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7
702 00 Ostrava
Tel.: 596 200 111
Fax:.: 596 118 661
E-mail: podatelna@zuova.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Stanice je umístěna v areálu děstkého domova v Jarošově ul.č.1. Je ze tří stran obklopena bytovou zástavbou, na západní stranu má průhled do parku.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 PM10 [částice PM10] TEOM [oscilační mikrováhy (TEOM)] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1995
1 1 SO2 [oxid siřičitý] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1995 31.12.2008
1 1 NO [oxid dusnatý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1995 31.12.2009
1 1 NO2 [oxid dusičitý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1995 31.12.2009
1 1 NOx [oxidy dusíku] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1995 31.12.2009
1 1 O3 [ozon] UVABS [UV-absorpce] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1995 31.12.2009
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 Odd.faktorů prostředí
Masná 3c
602 00 Brno
Tel.: 543423344
Fax:.: 543423343
E-mail: david.marek@zu.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 Odd.faktorů prostředí
Masná 3c
602 00 Brno
Tel.: 543423345
Fax:.: 543423343
E-mail: jitka.kytnarova@zu.cz