Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 03.06.2014 15:41 SELČ


Základní údaje
Kód: BBNA0
Identifikace ISKO: 1748
Lokalita: Brno-Masná
Typ měřicího programu: Měření těžkých kovů v PM10
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7
702 00 Ostrava
Tel.: 596 200 111
Fax:.: 596 118 661
E-mail: podatelna@zuova.cz
Cíl měřicího programu
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 Cr [chrom] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.2007
1 1 Mn [mangan] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.2007
1 1 Ni [nikl] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.2007
1 1 As [arsen] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.2007
1 1 Cd [kadmium] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.2007
1 1 Pb [olovo] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.2007
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 Odd.faktorů prostředí
Masná 3c
602 00 Brno
Tel.: 543423344
Fax:.: 543423343
E-mail: david.marek@zu.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 Odd. anorganických analýz
Masná 3c
602 00 Brno
Tel.: 543423351
Fax:.: 543423343
E-mail: radoslava.vyskocilova@zu.cz