Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 03.06.2014 15:41 SELČ


Základní údaje
Kód: ASTOA
Identifikace ISKO: 1520
Lokalita: Pha5-Stodůlky
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě: EUROAIRNET, Státní imisní síť
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - Libuš CLI
Gen.Šišky 942
143 00 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244033467
Fax:.: 241727935
E-mail: silhavy@chmi.cz
Cíl měřicího programu
využití při operativním řízení a regulaci (SVRS)
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
15.11.2006 výměna sondy PM10 Andersen za DIGITEL. 1.12.2011 výměna prachoměru BAM1020 se sondou MET ONE za prachoměr FH62 I-R se sondou Digitel DPM2,5.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 O3 [ozon] UVABS [UV-absorpce] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 1h 01.08.2004
1 1 PM2,5 [jemné částice PM2,5] RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 1h 01.01.2011
1 1 PM10 [částice PM10] RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 1h 01.08.2004
1 1 SO2 [oxid siřičitý] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 1h 01.08.2004 31.12.2012
1 1 SO2 [oxid siřičitý] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 10min 12.11.2004 31.12.2012
1 1 NO [oxid dusnatý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 1h 01.08.2004 31.12.2012
1 1 NO2 [oxid dusičitý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 1h 01.08.2004 31.12.2012
1 1 NOx [oxidy dusíku] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 1h 01.08.2004 31.12.2012
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942
143 00 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244033451
Fax:.: 241727935
E-mail: novakj@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ČHMÚ - Libuš AIM
Generála Šišky 942
14000 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244033467
Fax:.: 241727935
E-mail: silhavy@chmi.cz