Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 03.06.2014 15:41 SELČ


Základní údaje
Kód: ASROP
Identifikace ISKO: 1653
Lokalita: Pha10-Šrobárova
Typ měřicího programu: Měření PAHs
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
NRL pro venk. ovzduší
Šrobárova 48
10042 Praha 10
Tel.: 267082375
Fax:.: 267082454
E-mail: b.kotlik@szu.cz
Cíl měřicího programu
data pro výzkum. projekty, modely, verifikace atp.
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 Fen [fenantren] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.1997
1 1 A [antracen] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.1997
1 1 Flu [fluoranten] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.1997
1 1 Pyr [pyren] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.1997
1 1 BaA [benzo[a]antracen] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.1997
1 1 Chry [chrysen] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.1997
1 1 BbF [benzo[b]fluoranten] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.1997
1 1 BkF [benzo[k]fluoranten] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.1997
1 1 BaP [benzo[a]pyren] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.1997
1 1 I123cdP [indeno[1,2,3-cd]pyren] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.1997
1 1 DBahA [dibenzo[a,h]antracen] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.1997
1 1 BghiPRL [benzo[g,h,i]perylen] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.1997
1 1 PAHs [polycyklické aromatické uhlovodíky-suma] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.1997
1 1 PAHs_TEQ [toxický ekvivalent sumy PAH] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.1997
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 SZÚ-PAH a VOC
Šrobárova 48
100 42 Praha 10 - Vinohrady
Tel.: 267082270
Fax:.: 267082454
E-mail:
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 NRL pro venk. ovzduší
Šrobárova 48
10042 Praha 10
Tel.: 267082375
Fax:.: 267082454
E-mail: b.kotlik@szu.cz