Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 03.06.2014 15:41 SELČ


Základní údaje
Kód: ASROM
Identifikace ISKO: 457
Lokalita: Pha10-Šrobárova
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
NRL pro venk. ovzduší
Šrobárova 48
10042 Praha 10
Tel.: 267082375
Fax:.: 267082454
E-mail: b.kotlik@szu.cz
Cíl měřicího programu
data pro výzkum. projekty, modely, verifikace atp.
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Uprostřed areálu Státního zdravotního ústavu v otevřeném prostoru na travnaté ploše, 25m od nejbližší 2. patrové budovy. Areál je ve vilové čtvrti na jižním svahu, hranici tvoří od jihozápadu po sever vnější dopr. okruh Prahy. Od stanice vzdálený cca 500m.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 NO2 [oxid dusičitý] TLAM [spektrofotometrie-trietanolaminová metoda ] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 1d 01.02.2004
1 1 CO [oxid uhelnatý] IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 1d 01.08.1994
1 1 PM2,5 [jemné částice PM2,5] GRV [gravimetrie] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 1d 01.01.2007
1 1 PM10 [částice PM10] GRV [gravimetrie] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 1d 01.05.2001
1 1 SO2 [oxid siřičitý] WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 1d 01.05.1974 31.01.2006
1 1 NOx [oxidy dusíku] TLAM [spektrofotometrie-trietanolaminová metoda ] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 1d 01.05.1984 31.01.2004
1 1 SPM [suspendované částice] GRV [gravimetrie] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 1d 01.01.1981 31.01.2004
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 SZÚ-Praha 10
Šrobárova 48
10042 Praha 10-Vinohrady
Tel.: 267082523
Fax:.: 267082454
E-mail:
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 NRL pro venk. ovzduší
Šrobárova 48
10042 Praha 10
Tel.: 267082375
Fax:.: 267082454
E-mail: b.kotlik@szu.cz