Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 03.06.2014 15:41 SELČ


Základní údaje
Kód: ALIBP
Identifikace ISKO: 1536
Lokalita: Pha4-Libuš
Typ měřicího programu: Měření PAHs
Měřicí sítě: Státní imisní síť
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - Libuš CLI
Gen.Šišky 942
143 00 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244033467
Fax:.: 241727935
E-mail: silhavy@chmi.cz
Cíl měřicího programu
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Odběrové zařízení VAPS v kontejneru na travnaté ploše.Od 1.1.2010 bez krytu. Měření probíhalo do 31.12.2009 v PM2,5, od 1.1.2010 v PM10. Od 1.1.2010 zařízení VAPS - přístroj č.50 nahrazeno samplerem FH95K - přístroj č.10.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 BaA [benzo[a]antracen] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/3d 01.01.2005
1 1 Chry [chrysen] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/3d 01.01.2005
1 1 BbF [benzo[b]fluoranten] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/3d 01.01.2006
1 1 BjF [benzo[j]fluoranten] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 Ne 1d/3d 01.07.2013
1 1 BkF [benzo[k]fluoranten] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/3d 01.01.2006
1 1 BaP [benzo[a]pyren] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/3d 01.01.2004
1 1 I123cdP [indeno[1,2,3-cd]pyren] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/3d 01.01.2005
1 1 DBahA [dibenzo[a,h]antracen] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/3d 01.01.2005
1 1 BghiPRL [benzo[g,h,i]perylen] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/3d 01.01.2005
1 1 COR [koronen] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 Ne 1d/3d 01.01.2009
1 1 Fl [fluoren] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/3d 01.01.2006 31.12.2012
1 1 Fen [fenantren] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/3d 01.01.2005 31.12.2012
1 1 A [antracen] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/3d 01.01.2005 31.12.2012
1 1 Flu [fluoranten] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/3d 01.01.2005 31.12.2012
1 1 Pyr [pyren] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/3d 01.01.2005 31.12.2012
1 1 BbF_BkF [suma benzo(b)fluoranten a benzo(k)fluoranten] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 Ne 1d/3d 01.01.2005 31.12.2005
1 1 PAHs [polycyklické aromatické uhlovodíky-suma] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/3d 01.01.2005 31.12.2012
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ČHMÚ-pobočka Ústi n/Labem
Pošt.přihrádka 2
40011 Ústi n/Labem
Tel.: 472706057
Fax:.: 472706024
E-mail: placha@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Pošt.přihrádka 2
40011 Ústi nad Labem
Tel.: 47270605
Fax:.: 472706024
E-mail: nikolova@chmi.cz