Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 03.06.2014 15:41 SELČ


Základní údaje
Kód: ALEGA
Identifikace ISKO: 1483
Lokalita: Pha2-Legerova (hot spot)
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě: Státní imisní síť
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - Libuš CLI
Gen.Šišky 942
143 00 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244033467
Fax:.: 241727935
E-mail: silhavy@chmi.cz
Cíl měřicího programu
využití při operativním řízení a regulaci (SVRS), určení nejvyšší konc. znečisťující látky v oblasti
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner typu Hot Spot (klimatizovaný)
Poznámka
Bezprostředně u komunikace s velmi hustým provozem.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 NO [oxid dusnatý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 1h 01.01.2004
1 1 NO2 [oxid dusičitý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 1h 01.01.2004
1 1 NOx [oxidy dusíku] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 1h 01.01.2004
1 1 CO [oxid uhelnatý] IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 1h 01.01.2004
1 1 PM2,5 [jemné částice PM2,5] OPEL [optoelekronická metoda] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 1h 16.02.2011
1 1 PM10 [částice PM10] OPEL [optoelekronická metoda] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 1h 19.02.2011
1 1 NO [oxid dusnatý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 01.08.2003 31.12.2003
1 1 NO2 [oxid dusičitý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 01.08.2003 31.12.2003
1 1 NOx [oxidy dusíku] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 01.08.2003 31.12.2003
1 1 CO [oxid uhelnatý] IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 01.08.2003 31.12.2003
1 1 BZN [benzen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 1h 01.01.2004 31.12.2012
1 1 BZN [benzen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 12.09.2003 31.12.2003
1 1 TLN [toluen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 1h 01.01.2004 31.12.2012
1 1 TLN [toluen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 12.09.2003 31.12.2003
1 1 EBZN [etylbenzen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 1h 01.01.2004 31.12.2009
1 1 EBZN [etylbenzen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 14.11.2003 31.12.2003
1 1 MPXY [m,p-xylen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 1h 01.01.2004 31.12.2009
1 1 MPXY [m,p-xylen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 12.09.2003 31.12.2003
1 1 OXY [o-xylen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 1h 01.01.2004 31.12.2009
1 1 OXY [o-xylen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 14.11.2003 31.12.2003
1 1 NSVin [počet malých vozidel projíždějících do centra] OPEL [optoelekronická metoda] NV Ne Ano 0 Ne 1h 06.08.2004 30.11.2010
1 1 NMVin [počet středně velkých vozidel projíždějících do centra] OPEL [optoelekronická metoda] NV Ne Ano 0 Ne 1h 06.08.2004 30.11.2010
1 1 NBVin [počet velkých vozidel projíždějících do centra] OPEL [optoelekronická metoda] NV Ne Ano 0 Ne 1h 06.08.2004 30.11.2010
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942
143 00 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244033451
Fax:.: 241727935
E-mail: novakj@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ČHMÚ - Libuš AIM
Generála Šišky 942
14000 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244033467
Fax:.: 241727935
E-mail: silhavy@chmi.cz