ULTT, Litoměřice

Stav v roce: 2013


Základní údaje
Kód lokality: ULTT
Název: Litoměřice
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Ústecký
Okres: Litoměřice
Obec (ZÚJ): Litoměřice
Klasifikace
Zkratka: B/U/R
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: městská
EOI - charakteristika zóny: obytná
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)
Seifertova
Litoměřice
Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472706057
Fax:.: 472706024
E-mail: placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 32´ 27.231" sš 14° 7´ 9.871" vd
Nadmořská výška: 190 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
Na západním okraji města, vedle podjezdu u železniční tratě na travnatém po zemku, na okraji sídliště (panelový dům vzdálený cca 70m).
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
ULTTA Automatizovaný měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:10.04.2003 Datum zániku: