UDCM, Děčín

Stav v roce: 2013


Základní údaje
Kód lokality: UDCM
Název: Děčín
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Ústecký
Okres: Děčín
Obec (ZÚJ): Děčín
Klasifikace
Zkratka: B/U/R
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: městská
EOI - charakteristika zóny: obytná
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)
Ve Vilách
405 01 Děčín
Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472706057
Fax:.: 472706024
E-mail: placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 46´ 26.943" sš 14° 13´ 7.658" vd
Nadmořská výška: 131 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: řídká nízkopodlaž.zástavba(ves,vilová čtvrť)
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km)
Umístění
Prostranství mezi domy, na rovině mimo plné ovlivnění dopravou, část. vilová zástavba, část. průmysl.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
UDCMA Automatizovaný měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:19.03.1992 Datum zániku: