PKUJ, Kamenný Újezd

Stav v roce: 2013


Základní údaje
Kód lokality: PKUJ
Název: Kamenný Újezd
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Plzeňský
Okres: Rokycany
Obec (ZÚJ): Kamenný Újezd
Klasifikace
Zkratka: B/R/NA-NCI
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní;zemědělská
EOI B/R - podkategorie: příměstská
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Plzeň
Mozartova 41
323 00 Plzeň
Tel.: 377256641
Fax:.: 377237444
E-mail: fory@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 43´ 19.200" sš 13° 37´ 6.736" vd
Nadmořská výška: 385 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: řídká nízkopodlaž.zástavba(ves,vilová čtvrť)
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km)
Umístění
Samostatná budka na travnaté ploše mezi zástavbou vilové čtvrti.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
PKUJA Automatizovaný měřicí program
PKUJM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.05.2004 Datum zániku: