LRAD, Radimovice

Stav v roce: 2013


Základní údaje
Kód lokality: LRAD
Název: Radimovice
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Liberecký
Okres: Liberec
Obec (ZÚJ): Radimovice
Klasifikace
Zkratka: B/R/NA-NCI
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní;zemědělská
EOI B/R - podkategorie: příměstská
Adresa lokality (nepovinné)
Radimovice 32
463 44 p. Sychrov
Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472706057
Fax:.: 472706024
E-mail: placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 37´ 28.393" sš 15° 4´ 42.517" vd
Nadmořská výška: 385 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
Okraj obce, na okraji pole za domkem, domek ve vzdálenosti asi 50m. Nový typ měřící budky.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
LRADM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:13.11.1995 Datum zániku: