KKVM, Karlovy Vary

Stav v roce: 2013


Základní údaje
Kód lokality: KKVM
Název: Karlovy Vary
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Karlovarský
Okres: Karlovy Vary
Obec (ZÚJ): Karlovy Vary
Klasifikace
Zkratka: T/U/RC
EOI - typ stanice: dopravní
EOI - typ zóny: městská
EOI - charakteristika zóny: obytná;obchodní
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)
Autobusové nádraží
Karlovy Vary
Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472706057
Fax:.: 472706024
E-mail: placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 13´ 48.589" sš 12° 51´ 56.560" vd
Nadmořská výška: 411 m
Doplňující údaje
Terén: dno otevřeného, provětrávaného údolí
Krajina: zástavba admin., obchod. a bytovými objekty
Reprezentativnost: střední měřítko (100 - 500 m)
Umístění
V centru města-v blízkosti autobusového nádraží, živá doprava(cca 15000 aut om./24hod). Charakterizuje imise z dopravy do vzdálenosti asi 200m. Umístění cca 25m od frekventované křižovatky. U autobusového nádraží.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
KKVMA Automatizovaný měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:21.07.2003 Datum zániku: