JZNZ, Ždár nad Sázavou

Stav v roce: 2013


Základní údaje
Kód lokality: JZNZ
Název: Ždár nad Sázavou
Stát: Česká republika
Vlastník: ZÚ, Statutární město Ostrava
Kraj: Vysočina
Okres: Žďár nad Sázavou
Obec (ZÚJ): Žďár nad Sázavou
Klasifikace
Zkratka: B/U/RC
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: městská
EOI - charakteristika zóny: obytná;obchodní
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ZÚ se sídlem v Ostravě-Centrum hyg.lab., prac.Jihlava
Vrchlického 57
58725 Jihlava
Tel.: 567574770
Fax:.: 567574771
E-mail: podatelna@zuova.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 33´ 35.002" sš 15° 56´ 35.002" vd
Nadmořská výška: 569 m
Doplňující údaje
Terén: spodní část povlov. svahu, do 8%, inverzní poloha
Krajina: zástavba admin., obchod. a bytovými objekty
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km)
Umístění
Parkoviště za obchodním domem ALBERT v centru města. Měřící skříň je situována meyi MK na okraji parkovací plochy. Y jedné strany je zast. plocha administrativní budovami a veřejnými. Na protilehlé straně je yelená plocha před poliklinikou. Vícepodlažní zástavba obytných bloku je cca 150-200m.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
JZNZA Automatizovaný měřicí program
JZNZP Měření PAHs
JZNZ0 Měření těžkých kovů v PM10
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.01.1995 Datum zániku: