ESVR, Svratouch

Stav v roce: 2013


Základní údaje
Kód lokality: ESVR
Název: Svratouch
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Pardubický
Okres: Chrudim
Obec (ZÚJ): Svratouch
Klasifikace
Zkratka: B/R/AN-REG
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: zemědělská;přírodní
EOI B/R - podkategorie: regionální
Adresa lokality (nepovinné)
MS Svratouch
539 42 Svratouch
Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Hradec Králové-AIM
Dvorská 410
50311 Hradec Králové
Tel.: 495 705 040
Fax:.: 495 705 001
E-mail: martina.cerna@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 44´ 6.304" sš 16° 2´ 3.109" vd
Nadmořská výška: 735 m
Doplňující údaje
Terén: vrchol. poloha ve značně svažitém terénu (nad 10%)
Krajina: zemědělská půda, převažuje orná půda
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
Stanice je umístěna v areálu meteorologické stanice ČHMÚ.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
ESVRA Automatizovaný měřicí program
ESVRM Manuální měřicí program
ESVR0 Měření těžkých kovů v PM10
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.04.1979 Datum zániku: