O3 - ozon

8hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Ústecký
Okres: Teplice
Látka: O3 - ozon
Jednotka: µg/m3
8-Hodinové LV: 120,0
8-Hodinové MT: 0,0
8-Hodinové TE: 25
Kód MP Organizace Typ měřicího programu 8-Hodinové hodnoty Denní hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO Max. 26 MV VoL AOT40 Max. 95% Kv 50% Kv X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda Datum Datum 98% Kv C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
UTPMA
Detail
765847
ČHMÚ
(1763)
Teplice
Automatizovaný měřicí program
UVABS
186,1 116,2 20 13809,2 135,9 ~ 95,0 49,8 47,6 65,8 63,9 22,4 49,9 27,32 365
03.08. 05.08. ~ ~ 03.08. ~ ~ 104,0 90 91 92 92 39,2 2,29 0