Analýza atmosférických srážek, nepravidelná data

Rok 2012
Kraj Dolnoslezký
Okres Boleslawiecki
Měřicí program OOSIF, Osieczow
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace WIOS
Datum RAIN vodivost pH Na+ K+ Mg2+ Ca2+ Mn Zn Fe Pb Cd Ni Cl- SO4 2-
mm µS/cm - ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l
VOL EC metr pH metr FAAS FAAS ICP-OES ICP-OES ICP-OES ICP-OES ICP-OES GF-AAS GF-AAS ICP-OES IC IC
03.01.2012 101,0 9,0 5,00 447 78 58 111 1,1 10,0 6 0,3 0,06 0,3 660 720
31.01.2012 13,0 19,8 5,00 840 150 126 365 4,4 38,0 14 1,4 0,13 1,7 1 280 1 690
28.02.2012 18,0 29,2 6,20 1 182 180 231 805 4,9 75,0 7 0,6 0,10 0,6 1 910 3 690
03.04.2012 59,0 16,7 5,80 228 124 86 337 3,6 38,0 5 0,3 0,07 0,3 290 1 920
30.04.2012 35,0 18,0 5,80 358 202 141 714 6,1 84,0 10 0,3 0,10 0,3 390 2 530
29.05.2012 124,0 12,8 5,40 175 108 71 467 4,0 54,0 6 0,3 0,05 0,3 350 1 820
03.07.2012 150,0 9,4 5,50 129 122 46 320 3,1 39,0 7 1,1 0,09 0,8 170 1 310
31.07.2012 85,0 13,2 6,40 241 143 110 657 6,0 52,0 7 0,3 0,01 0,3 360 1 950
03.09.2012 39,0 11,0 5,30 272 118 94 377 3,4 75,0 12 0,6 0,10 0,3 420 1 450
02.10.2012 36,0 13,0 5,50 289 460 86 339 14,5 52,0 10 0,9 0,10 0,5 660 1 490
30.10.2012 64,0 10,3 5,40 199 78 62 300 3,5 81,0 6 0,5 0,06 2,0 290 1 200
04.12.2012 47,0 14,2 4,60 239 78 32 130 2,2 48,0 17 1,4 0,19 0,9 390 1 010