I123cdP - VDZIP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2012
Látka: I123cdP - indeno(1,2,3-cd)pyren
Lokalita: Dzialoszyn
Měřicí program: VDZIP
Organizace: PIOS
Kraj: Dolnoslezský
Okres: Zgorzelecki
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: vysokotlaká kapalinová chromatografie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,9 0,9 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 16,4 3,8 16,4 31
2 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 3,2 3,2 7,9 16,4 27
3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,6 3,2 31
4 0,3 0,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 1,1 1,9 29
5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 25
6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 30
7 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 31
8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 31
9 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 29
10 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 0,9 0,9 0,7 1,3 31
11 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 2,0 2,0 2,0 2,0 1,1 2,0 30
12 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,9 3,2 31