BkF - VDZIP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2012
Látka: BkF - benzo(k)fluoranten
Lokalita: Dzialoszyn
Měřicí program: VDZIP
Organizace: PIOS
Kraj: Dolnoslezský
Okres: Zgorzelecki
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: vysokotlaká kapalinová chromatografie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3 2,0 8,3 31
2 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1,8 1,8 4,0 8,3 27
3 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,9 1,8 31
4 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,7 29
5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 25
6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 30
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 31
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 31
9 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 29
10 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,3 0,3 0,4 0,7 31
11 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,6 0,9 30
12 0,9 0,9 0,9 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,1 1,8 31