BghiPRL - VDZIP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2012
Látka: BghiPRL - benzo(g,h,i)perylen
Lokalita: Dzialoszyn
Měřicí program: VDZIP
Organizace: PIOS
Kraj: Dolnoslezský
Okres: Zgorzelecki
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: vysokotlaká kapalinová chromatografie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,8 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 21,4 3,4 21,4 31
2 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 5,1 5,1 10,9 21,4 27
3 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 2,1 5,1 31
4 0,3 0,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,1 1,0 1,5 29
5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 25
6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 30
7 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 31
8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 31
9 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 29
10 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 0,7 1,1 31
11 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,4 1,4 1,4 1,4 1,0 1,4 30
12 1,4 1,4 1,4 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,5 2,4 31