BbF - VDZIP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2012
Látka: BbF - benzo(b)fluoranten
Lokalita: Dzialoszyn
Měřicí program: VDZIP
Organizace: PIOS
Kraj: Dolnoslezský
Okres: Zgorzelecki
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: vysokotlaká kapalinová chromatografie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,0 1,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 19,3 4,5 19,3 31
2 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 3,8 3,8 9,4 19,3 27
3 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,9 3,8 31
4 0,3 0,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 1,3 29
5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,4 25
6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 30
7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 31
8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 31
9 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 29
10 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,8 0,8 0,8 1,5 31
11 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,9 1,9 1,9 1,9 1,3 1,9 30
12 1,9 1,9 1,9 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,2 3,7 31