BaP - VDZIP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2012
Látka: BaP - benzo(a)pyren
Lokalita: Dzialoszyn
Měřicí program: VDZIP
Organizace: PIOS
Kraj: Dolnoslezský
Okres: Zgorzelecki
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: vysokotlaká kapalinová chromatografie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,9 0,9 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 37,2 4,9 37,2 31
2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 6,1 6,1 16,8 37,2 27
3 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2,9 6,1 31
4 0,4 0,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,9 1,3 29
5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 25
6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 30
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 31
8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 31
9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 29
10 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,6 0,6 1,0 2,0 31
11 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,2 2,2 2,2 2,2 1,2 2,2 30
12 2,2 2,2 2,2 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1,7 2,7 31