BaA - VDZIP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2012
Látka: BaA - benzo(a)antracen
Lokalita: Dzialoszyn
Měřicí program: VDZIP
Organizace: PIOS
Kraj: Dolnoslezský
Okres: Zgorzelecki
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: vysokotlaká kapalinová chromatografie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 23,0 3,6 23,0 31
2 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 3,0 3,0 9,9 23,0 27
3 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,2 3,0 31
4 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 29
5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 25
6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 30
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 31
9 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 29
10 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,4 0,4 0,3 0,7 31
11 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,2 1,2 1,2 1,2 0,7 1,2 30
12 1,2 1,2 1,2 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1,5 2,7 31