I123cdP - SBRLP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2012
Látka: I123cdP - indeno(1,2,3-cd)pyren
Lokalita: Brandýs n. Labem
Měřicí program: SBRLP
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,2 1,3 1,3 5,2 5,2 2,4 5,2 5
2 6,8 6,8 4,6 4,6 4,3 5,5 6,8 5
3 4,3 4,0 4,0 1,2 1,2 3,1 4,3 5
4 0,7 0,7 0,9 0,9 0,2 0,7 0,9 5
5 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 5
6 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 5
7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 5
8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 5
9 0,1 0,4 0,4 0,4 3
10 2,9 2,9 3,3 3,3 1,3 1,3 2,6 3,3 6
11 4,6 4,6 3,4 3,4 2,4 3,5 4,6 5
12 2,4 10,4 10,4 5,4 5,4 6,5 10,4 5