DBahA - SBRLP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2012
Látka: DBahA - dibenzo(a,h)antracen
Lokalita: Brandýs n. Labem
Měřicí program: SBRLP
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,1 0,1 0,1 0,6 0,6 0,3 0,6 5
2 1,4 1,4 0,5 0,5 0,5 0,9 1,4 5
3 0,5 0,4 0,4 0,1 0,1 0,3 0,5 5
4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 5
5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 5
6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 5
7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 5
8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 5
9 0,1 0,1 0,1 0,1 3
10 0,3 0,3 0,5 0,5 0,2 0,2 0,3 0,5 6
11 0,7 0,7 0,4 0,4 0,3 0,5 0,7 5
12 0,3 1,7 1,7 0,8 0,8 1,0 1,7 5