BkF - SBRLP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2012
Látka: BkF - benzo(k)fluoranten
Lokalita: Brandýs n. Labem
Měřicí program: SBRLP
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,1 0,6 0,6 1,5 1,5 0,8 1,5 5
2 2,5 2,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,5 5
3 1,5 1,2 1,2 0,7 0,7 1,1 1,5 5
4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,1 0,4 0,5 5
5 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 5
6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 5
7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 5
8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 5
9 0,1 0,1 0,1 0,1 3
10 1,0 1,0 1,5 1,5 0,6 0,6 1,1 1,5 6
11 2,2 2,2 1,4 1,4 0,9 1,6 2,2 5
12 0,9 3,8 3,8 3,0 3,0 2,7 3,8 5