BghiPRL - SBRLP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2012
Látka: BghiPRL - benzo(g,h,i)perylen
Lokalita: Brandýs n. Labem
Měřicí program: SBRLP
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,2 0,7 0,7 2,3 2,3 1,1 2,3 5
2 4,5 4,5 2,2 2,2 2,0 3,2 4,5 5
3 2,0 1,7 1,7 0,8 0,8 1,5 2,0 5
4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,2 0,4 0,5 5
5 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 5
6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 5
7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 5
8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 5
9 0,1 0,2 0,2 0,2 3
10 1,6 1,6 2,1 2,1 0,8 0,8 1,6 2,1 6
11 2,8 2,8 1,9 1,9 1,3 2,1 2,8 5
12 1,3 5,5 5,5 3,3 3,3 3,6 5,5 5