BbF - SBRLP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2012
Látka: BbF - benzo(b)fluoranten
Lokalita: Brandýs n. Labem
Měřicí program: SBRLP
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,5 1,9 1,9 7,9 7,9 3,7 7,9 5
2 10,5 10,5 6,5 6,5 5,6 8,1 10,5 5
3 5,6 4,9 4,9 2,7 2,7 4,3 5,6 5
4 1,2 1,2 1,5 1,5 0,4 1,2 1,5 5
5 0,4 0,5 0,5 0,2 0,2 0,4 0,5 5
6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 5
7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 5
8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 5
9 0,1 0,6 0,6 0,6 3
10 3,6 3,6 5,1 5,1 2,2 2,2 3,8 5,1 6
11 6,8 6,8 4,7 4,7 3,9 5,2 6,8 5
12 3,9 14,2 14,2 7,4 7,4 9,0 14,2 5