BaP - SBRLP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2012
Látka: BaP - benzo(a)pyren
Lokalita: Brandýs n. Labem
Měřicí program: SBRLP
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,2 1,0 1,0 3,8 3,8 1,8 3,8 5
2 5,8 5,8 4,6 4,6 4,6 5,1 5,8 5
3 4,6 3,5 3,5 1,4 1,4 3,0 4,6 5
4 0,6 0,6 0,8 0,8 0,2 0,6 0,8 5
5 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 5
6 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 5
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5
9 0,0 0,3 0,3 0,3 3
10 3,0 3,0 3,2 3,2 1,2 1,2 2,5 3,2 6
11 5,3 5,3 3,5 3,5 2,3 3,9 5,3 5
12 2,3 7,6 7,6 5,6 5,6 5,4 7,6 5