As - MOLJ0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2012
Látka: As - arsen
Lokalita: Olomouc-Hejčín
Měřicí program: MOLJ0
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Olomoucký
Okres: Olomouc
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,5 1,5 0,6 0,6 0,6 0,6 3,1 3,1 0,7 0,7 1,2 1,2 3,8 3,8 3,3 3,3 4,2 4,2 17
2 4,2 3,4 3,4 6,1 6,1 11,5 11,5 6,2 6,2 3,4 3,4 1,3 1,3 2,0 2,0 2,0 2,0 4,7 11,5 17
3 1,5 1,5 1,3 1,3 2,8 2,8 2,4 2,4 2,3 2,3 1,9 1,9 3,3 3,3 2,3 2,3 2,2 2,2 1,6 2,2 3,3 19
4 1,6 0,8 0,8 1,1 1,1 1,4 1,4 1,1 1,1 1,0 1,0 0,5 0,5 0,4 0,4 0,6 0,6 0,9 1,6 17
5 1,5 1,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,5 0,5 0,6 0,6 0,4 1,5 15
6 0,4 0,8 0,8 0,4 0,4 0,7 0,7 1,6 1,6 0,9 0,9 0,5 0,5 4,8 4,8 14
7 4,8 0,8 0,8 0,5 0,5 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,4 0,4 4,8 15
8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 1,7 1,7 0,7 0,7 0,5 0,5 1,7 14
9 1,5 1,5 0,4 0,4 0,7 0,7 1,4 1,4 1,1 1,1 0,7 0,7 0,5 0,5 1,2 1,5 15
10 1,2 1,0 1,0 0,9 0,9 2,5 2,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 0,8 0,8 0,9 2,5 16
11 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 2,0 2,0 2,4 2,4 3,0 3,0 2,3 2,3 2,5 2,5 3,0 15
12 2,4 2,4 8,5 8,5 4,6 4,6 8,8 8,8 4,4 4,4 2,8 2,8 3,7 3,7 2,7 2,7 3,5 3,5 4,5 8,8 18