I123cdP - BKUCP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2012
Látka: I123cdP - indeno(1,2,3-cd)pyren
Lokalita: Kuchařovice
Měřicí program: BKUCP
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Jihomoravský
Okres: Znojmo
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,2 0,8 0,8 4,3 4,3 1,9 4,3 5
2 5,8 5,8 1,5 1,5 5,8 4
3 4,1 0,9 0,9 0,9 0,9 1,6 4,1 5
4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,1 0,4 0,5 5
5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 4
6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 5
7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 5
8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 5
9 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 5
10 0,4 0,6 0,6 0,8 0,9 0,9 5
11 0,8 2,8 1,1 1,1 1,0 1,4 2,8 5
12 1,0 2,6 2,6 2,5 2,5 2,1 2,6 5