BkF - BKUCP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2012
Látka: BkF - benzo(k)fluoranten
Lokalita: Kuchařovice
Měřicí program: BKUCP
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Jihomoravský
Okres: Znojmo
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,2 0,3 0,3 2,2 2,2 0,9 2,2 5
2 2,2 2,2 0,6 0,6 2,2 4
3 1,6 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 1,6 5
4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 5
5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 4
6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 5
7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 5
8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 5
9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 5
10 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 5
11 0,4 1,3 0,4 0,4 0,7 0,6 1,3 5
12 0,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,3 1,5 5