BbF - BKUCP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2012
Látka: BbF - benzo(b)fluoranten
Lokalita: Kuchařovice
Měřicí program: BKUCP
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Jihomoravský
Okres: Znojmo
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,6 1,1 1,1 8,9 8,9 3,8 8,9 5
2 7,4 7,4 2,2 2,2 7,4 4
3 6,4 1,9 1,9 1,6 1,6 2,7 6,4 5
4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,2 0,7 0,8 5
5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 4
6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 5
7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 5
8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 5
9 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 5
10 0,5 0,8 0,8 1,1 1,6 1,6 5
11 1,5 4,1 1,7 1,7 2,0 2,2 4,1 5
12 2,0 4,5 4,5 4,6 4,6 3,8 4,6 5