BaP - BKUCP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2012
Látka: BaP - benzo(a)pyren
Lokalita: Kuchařovice
Měřicí program: BKUCP
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Jihomoravský
Okres: Znojmo
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,2 0,5 0,5 3,9 3,9 1,6 3,9 5
2 4,8 4,8 1,3 1,3 4,8 4
3 3,1 0,8 0,8 0,7 0,7 1,2 3,1 5
4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3 0,3 5
5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 4
6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5
9 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 5
10 0,2 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 5
11 0,5 2,1 0,6 0,6 1,1 0,9 2,1 5
12 1,1 3,3 3,3 2,5 2,5 2,4 3,3 5