H2S - sirovodík

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2012
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Látka: H2S - sirovodík
Jednotka: µg/m3
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
TOREK
Detail
783031
ZÚ, SMOva
(1650)
Ostrava-Radvanice ZÚ
Kombinované měření
UVFL
Xm 4,0 3,4 3,6 4,1 3,1 3,1 4,0 3,6 3,6 3,8 4,1 10,4 6,3 3,1 3,7 1,17 352
mc 29 29 29 29 31 30 30 30 30 29 25 31 08.12. 7,2 3,5 1,29 3