BaP - benzo(a)pyren

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2012
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Látka: BaP - benzo(a)pyren
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 1,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
SBRLP
Detail
399568
ČHMÚ
(1643)
Brandýs n. Labem
Měření PAHs
GC-MS
Xm 1,8 5,1 3,0 0,6 0,2 0,1 0,0 0,0 2,5 3,9 5,4 2,0 2,21 59
mc 5 5 5 5 5 5 5 5 3 6 5 5 0,6 6,88 12