As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2012
Kraj: Dolnoslezský
Okres: Zgorzelecki
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
VDZI0
Detail
952821
PIOS
(1755)
Dzialoszyn
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-AES
1,6 5,1 1,5 2,1 0,9 0,8 0,8 0,8 1,5 2,3 3,3 2,6 1,4 0,8 2,4 1,8 2,00 356
89 84 91 92 1,2 2,66 5
VZGO0
Detail
952836
PIOS
(1773)
Zgorzelec
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-AES
2,4 5,2 2,0 2,2 0,7 0,8 1,7 4,1 3,1 0,7 3,7 2,3 2,43 333
90 75 85 83 1,4 2,68 10