As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2012
Kraj: Dolnoslezský
Okres: Lubanski
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
VCZI0
Detail
952806
PIOS
(1754)
Czierniawa
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-AES
0,6 1,7 0,5 1,9 0,7 0,5 0,3 0,7 0,9 0,5 ~ 320
89 76 86 69 ~ ~ 17