As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2012
Kraj: Dolnoslezský
Okres: Boleslawiecki
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
VOSI0
Detail
919695
PIOS
(1897)
Osieczów
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-AES
1,6 6,0 2,1 3,4 4,4 1,8 0,9 0,9 1,3 1,9 4,8 5,8 3,2 3,2 1,0 4,1 2,8 3,53 353
90 88 91 84 1,4 3,75 6