As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2012
Kraj: Sasko-Dresden
Okres: Gorlitz
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
DGOR0
Detail
606977
LfULG
(1770)
Goerlitz
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
1,7 7,3 1,4 3,0 2,0 1,2 1,2 0,9 2,2 2,0 4,4 5,4 3,4 2,1 1,4 3,8 2,7 4,11 181
46 45 46 44 1,2 3,36 2