As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2012
Kraj: Zlínský
Okres: Zlín
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
ZZLN0
Detail
261486
ČHMÚ
(1563)
Zlín
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
1,4 3,0 0,6 1,3 1,2 0,8 0,8 2,2 1,0 0,9 ~ 209
45 54 60 50 ~ ~ 21