As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2012
Kraj: Ústecký
Okres: Ústí nad Labem
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
UULK0
Detail
336737
ČHMÚ
(1413)
Ústí n.L.-Kočkov
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
1,3 3,7 1,5 1,2 0,9 0,6 0,6 0,8 1,3 1,2 5,6 5,1 2,1 0,9 0,9 4,0 2,0 3,58 242
60 60 62 60 0,8 3,55 1
UULK5
Detail
348688
ČHMÚ
(1624)
Ústí n.L.-Kočkov
Měření těžkých kovů v PM2.5
ICP-MS
1,3 3,6 2,2 ~ 57
57 0 0 0 ~ ~ 279
UUKP0
Detail
513802
ZÚ Ústí nL
(1736)
Ústí n.L.-ZÚ- Pasteurova
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
0,8 2,5 0,8 0,8 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 1,4 2,0 1,4 0,5 0,3 1,3 0,9 0,73 351
84 91 85 91 0,6 2,33 0