Ni - nikl

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2012
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Látka: Ni - nikl
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 20,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
TOMH0
Detail
921359
ZÚ, SMOva
(1750)
Ostrava-Mariánské Hory
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
4,9 4,0 5,8 12,3 3,5 2,3 3,5 5,3 12,8 8,0 8,8 3,4 4,9 6,0 7,1 6,7 6,2 4,91 351
84 91 85 91 4,8 1,90 0
TOPO0
Detail
150840
ČHMÚ
(1558)
Ostrava-Poruba/ČHMÚ
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
1,0 2,2 0,9 0,9 0,7 0,8 0,4 0,5 0,8 1,6 1,4 1,0 1,4 0,8 0,6 1,3 1,0 1,16 180
44 45 45 46 0,7 2,50 2
TOPO5
Detail
151207
ČHMÚ
(1565)
Ostrava-Poruba/ČHMÚ
Měření těžkých kovů v PM2.5
ICP-MS
0,6 1,3 0,5 0,7 0,4 0,3 0,4 0,7 0,8 0,8 0,4 0,7 0,67 169
45 38 46 40 0,4 2,52 12
TOPR0
Detail
151092
ČHMÚ
(1542)
Ostrava-Přívoz
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
2,7 3,0 1,9 1,8 3,3 2,6 ~ 189
50 42 49 48 ~ ~ 13
TOPR5
Detail
151238
ČHMÚ
(1566)
Ostrava-Přívoz
Měření těžkých kovů v PM2.5
ICP-MS
1,5 2,1 1,3 1,7 ~ 58
45 13 0 0 ~ ~ 248
TORE0
Detail
921387
ZÚ, SMOva
(1749)
Ostrava-Radvanice ZÚ
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
3,6 3,7 2,4 5,6 1,6 2,8 2,3 2,6 1,8 2,1 3,1 2,5 3,2 3,3 2,2 2,6 2,8 1,56 351
84 91 85 91 2,5 1,56 0