Cd - kadmium

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2012
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Látka: Cd - kadmium
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 5,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
TOMH0
Detail
921355
ZÚ, SMOva
(1750)
Ostrava-Mariánské Hory
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
13,3 12,3 4,3 5,7 3,2 2,5 2,1 0,7 6,4 1,7 1,0 0,8 9,9 3,8 3,0 1,2 4,5 6,08 351
84 91 85 91 2,4 3,06 0
TOPO0
Detail
150849
ČHMÚ
(1558)
Ostrava-Poruba/ČHMÚ
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
0,6 2,4 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6 0,7 1,2 0,4 0,3 0,6 0,6 1,06 180
44 45 45 46 0,3 2,91 2
TOPO5
Detail
151201
ČHMÚ
(1565)
Ostrava-Poruba/ČHMÚ
Měření těžkých kovů v PM2.5
ICP-MS
0,5 1,7 0,7 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,7 0,9 0,3 0,2 0,5 0,72 176
45 45 46 40 0,3 2,86 12
TOPR0
Detail
151098
ČHMÚ
(1542)
Ostrava-Přívoz
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
1,0 2,2 0,7 0,9 0,3 0,7 1,1 1,3 ~ 190
51 42 49 48 ~ ~ 13
TOPR5
Detail
151232
ČHMÚ
(1566)
Ostrava-Přívoz
Měření těžkých kovů v PM2.5
ICP-MS
0,7 1,9 0,8 1,1 ~ 58
45 13 0 0 ~ ~ 248
TORE0
Detail
921375
ZÚ, SMOva
(1749)
Ostrava-Radvanice ZÚ
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
3,6 2,0 1,1 0,8 0,7 1,7 1,0 0,7 0,7 1,0 1,4 2,0 2,2 1,1 0,8 1,5 1,4 0,93 351
84 91 85 91 1,1 1,88 0