As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2012
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
TOMH0
Detail
921363
ZÚ, SMOva
(1750)
Ostrava-Mariánské Hory
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
4,0 5,3 2,2 1,7 1,2 1,7 2,7 1,9 2,3 3,0 3,5 3,1 3,8 1,6 2,3 3,2 2,7 1,33 351
84 91 85 91 2,4 1,64 0
TOPO0
Detail
150852
ČHMÚ
(1558)
Ostrava-Poruba/ČHMÚ
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
2,4 5,0 1,8 1,3 0,8 1,0 0,9 1,0 1,4 1,5 2,5 3,4 3,0 1,0 1,1 2,5 1,9 2,20 180
44 45 45 46 1,2 2,57 2
TOPO5
Detail
151198
ČHMÚ
(1565)
Ostrava-Poruba/ČHMÚ
Měření těžkých kovů v PM2.5
ICP-MS
2,1 4,4 1,9 1,2 0,6 1,0 0,8 0,9 1,1 1,3 3,4 2,8 1,0 0,9 1,7 1,99 176
45 45 46 40 1,1 2,61 12
TOPR0
Detail
151089
ČHMÚ
(1542)
Ostrava-Přívoz
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
3,3 5,3 2,7 2,1 1,4 3,3 5,2 3,8 ~ 190
51 42 49 48 ~ ~ 13
TOPR5
Detail
151229
ČHMÚ
(1566)
Ostrava-Přívoz
Měření těžkých kovů v PM2.5
ICP-MS
3,0 5,7 2,4 3,7 ~ 58
45 13 0 0 ~ ~ 248
TORE0
Detail
921383
ZÚ, SMOva
(1749)
Ostrava-Radvanice ZÚ
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
3,7 5,1 1,8 1,5 0,8 1,7 2,0 1,8 1,5 2,3 3,0 3,2 3,5 1,3 1,8 2,8 2,4 1,32 351
84 91 85 91 2,1 1,70 0