As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2012
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Opava
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
TCER0
Detail
150880
ČHMÚ,MSK
(1559)
Červená
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
1,0 2,4 1,3 0,7 0,5 0,8 0,6 0,7 0,6 1,1 1,1 1,3 1,6 0,7 0,6 1,1 1,0 0,89 183
45 46 46 46 0,7 2,25 0